Stichting Het Pauperparadijs is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De stichting Het Pauperparadijs heeft als doel:
‘Het breed onder de aandacht brengen van het materiële en immateriële culturele en sociale erfgoed van de Maatschappij van Weldadigheid in Nederland en Vlaanderen alsmede het op gang brengen van discussie over sociale verhoudingen in het heden en het bevorderen van het historische en culturele bewustzijn.’

Project- en beleidsplan en activiteiten

Projectplan Het Pauperparadijs
Beleidsplan 2015-2016
Jaarverslag 2015

Financiële verantwoording

Jaarrekening Pauperparadijs 2015

Inschrijving Kamer van Koophandel

Uittreksel KvK