Anbi gegevens

Stichting Het Pauperparadijs

Postbus 6084
9702 HB Groningen

Mammoet is een productie van Stichting Het Pauperparadijs.

De stichting is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en heeft als doel ‘het breed onder de aandacht brengen van het materiële en immateriële culturele en sociale erfgoed van de Maatschappij van Weldadigheid in Nederland en Vlaanderen alsmede het op gang brengen van discussie over sociale verhoudingen in het heden en het bevorderen van het historische en culturele bewustzijn.’

Downloads

Inhoudelijk plan
Rapport Jaarrekening 2018
Uittreksel