Naoberschap

Aan het begin van onze jaartelling reisde de Romein Tacitus door Drenthe en tekende op dat de Drenten geen adel kenden en geen hiërarchie. Het was een strijdvaardig volk waar iedereen gelijk was. Er waren geen heren en geen knechten. Vrouwen en mannen zaten als gelijken aan bij de volksvergaderingen. Het ging niet om het ego en niet om ambitie. Alles draaide om het Naoberschap. Wat je kon betekenen voor elkaar.

De mooiste Drentse uitdrukking legt de kern bloot van die identeit: ‘t kun minder.

Geen hoogmoed bij de Drent, maar bescheidenheid. Geen vooroploperij, maar gemeenschapszin.

Het is niet voor niets dat het Mammoet-genootschap haar tenten in deze provincie heeft opgeslagen en u nadrukkelijk uitnodigt om aan te schuiven. De saamhorigheid van de Drenten is als baslem voor de ziel van ieder mens dat genoeg heeft van het jachtige bestaan. In Mammoet kunt u kennismaken met een andere manier van leven.
Verbonden met elkaar en de natuur.