fbpx Skip to content

Stichting Het Pauperparadijs is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

De stichting Het Pauperparadijs heeft als doel:
‘Het breed onder de aandacht brengen van het materiële en immateriële culturele en sociale erfgoed van de Maatschappij van Weldadigheid in Nederland en Vlaanderen alsmede het op gang brengen van discussie over sociale verhoudingen in het heden en het bevorderen van het historische en culturele bewustzijn.’

Project- en beleidsplan en activiteiten

Projectplan Het Pauperparadijs

Stichting Het Pauperparadijs hanteert het standaardformulier van de belastingdienst ten behoeve van de publicatieplicht.

ANBI formulier Het Pauperparadijs

Back To Top